Yogamilla

“Yoga is like music: the rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul create the symphony of life.”

(B.K.S. Iyengar)

”Yogan får mig att känna mig mera levande och närvarande i livet. Yogan hjälper mig att lättare släppa taget om det som ”skaver” och ger mig mod att följa mitt hjärta, att leva det liv som är sant för mig.”.

Foto: Anette Andersson Photography, anetteanderssonphotography.com