Coaching

“Yoga is like music: the rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul create the symphony of life.”

(B.K.S. Iyengar)

Personlig coaching

•Behöver du hjälp och stöd för att ta dig närmare dina mål och önskningar?

•Längtar du efter att växa, utvecklas och stärka dina inre resurser?

•Vill du bli den bästa versionen av dig själv?

•Önskar du en bättre balans i tillvaron, mindre stress och ett ökat välbefinnande?

Ordet ”coach” kommer från engelskan och beskriver något eller någon som tar människor från där de är till dit de vill komma. Coaching handlar om en resa mot ett uppsatt mål eller ett önskat läge. Coaching fokuserar på framtiden och på processen från nuet till målet.

”Jag är internationellt certifierad coach genom ICC (International Coaching Community). Min uppgift och fokus som din coach är att bidra till att du hittar dina drivkrafter för att nå ditt mål och samtidigt lära dig mera om dig själv under resans gång. Tillsammans gör vi din resa framgångsrik!”

Foto: Anette Andersson Photography, anetteanderssonphotography.com